O’Pilda – létající pivovar

Proč létající pivovar? Protože se tato značka piva vaří ve spolupráci s Kunratickým pivovarem. Odkazují na tradici rybářství ve Vodňanech, odkud pochází.
A proto můžete na etiketách spatřit ryby, které označují přívlastek každého piva.