Nabízíme Vám školení pro veřejnost

MAYA – Training Centrum

Software MAYA je špičkovým profesionálním nástrojem pro tvorbu, editaci a animaci celých umělých světů. Pomocí tohoto software byly vytvořeny filmové triky pro filmy jako Harry Potter, Hvězdné války, Pán prstenů či Muži v černém.

Kurz je postaven tak, aby pomohl začátečníkům, kteří teprve objevují tajemství 3D grafiky, tak i pokročilejším uživatelům nejen software MAYA, ale i 3dMax Studia nebo XSI.

Mezi nejvýznamnější oblasti ve kterých se MAYA používá patří:

 • Kreslené filmy – Pixar studio vedle svých produktů (Renderman) využívá MAYA pro animaci. Filmy jako jsou Shrek, Příšerky s.r.o či ChubChubs určitě není třeba představovat.
 • Počítačové hry – Většina PC her se odehrává v plném 3D prostředí, přičemž objekty a textury použité v herním engine jsou vytvořeny právě v grafických aplikacích jako je např. právě MAYA.
 • Reklamy – Počítačová grafika v televizních reklamách je dnes již nezbytností.
 • Architektonické animace – Prezentace interiéru ve 3D pohledu.
 • Z dalších oblastí zmiňme např. soudní animaci, průmyslový design či průmyslovou animaci.

Kurz probíhá v prostorách katedry informatiky. Počet studentů je volen tak, aby se instruktor mohl věnovat každému ze studentů v požadovaném rozsahu. Je rozdělen do čtrnácti vyučovacích lekcí v termínech stanovených domluvou s účastníky kurzu.

Kurz je zakončen certifikátem MAYA TC, který uděluje instruktor na základě závěrečného projektu. Podmínkou udělení certifikátu je vytvoření samostatného projektu.

Kurz je veden držitelem certifikátu MAYA ATC. Tento certifikát validuje udělené certifikáty a je spojen s oprávněním vyučovat techniku práce se software MAYA.

Rozvrh kurzu MAYA Training Centra

 1. Základní termíny, seznámení se software, kompozice obrazu, modely nasvícení, rozvržení scény.
 2. Modelování pomocí nurbs, vytvoření měkkých povrchů, dynamika.
 3. Animace po křivce, atributy animace, změna animace.
 4. Modelování pomocí polygonů, kompozice, vytvoření pozadí.
 5. Práce se světelnými efekty, kolize objektů, částicové efekty.
 6. Typy světel, renderování.
 7. Nelineární animace, práce s trax a graf editorem.
 8. Modelování pomocí SubDiv. charakter setup, IK a FK animace.
 9. Dynamika II.
 10. Vytvoření komplexní scény.
 11. Nastavení renderu, globální rendering, optimalizace renderingu.
 12. Fotorealismus, HDRI mapy, fotorealistické materiály.
 13. Výsledné kompozice, dynamika vlasů a šatů, moduly cloth, hair a fur.
 14. Projektování, tvorba filmů, her a reklam.

Kurzy budou otevírány dle zájmu. Den a čas konání kurzu bude upřesněn.

Školení je podpořeno a autorizovano Ing. Davidem Bražinou Ph.D – Certifikovany intrukor pro Maya Essencial, s oprávněním udílet mezinárodně platné certifikáty.

brazina-maya